Reservist worden

Om reservist te worden moeten kandidaten:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • voldoen aan de eisen van lichamelijke en geestelijke geschiktheid volgens het Militair Keuringsreglement. Er volgt een medische keuring;
  • zich schriftelijk bereid verklaren om de eed of belofte af te leggen;
  • voldoen aan de eisen op het gebied van leeftijd, (voor)opleiding/kennis en ervaring. Deze zijn afhankelijk van de functie.

Voorafgaande aan de aanstelling vindt een veiligheidsonderzoek plaats. Ieder jaar legt elke reservist een conditieproef af. Zo blijft hij voldoen aan lichamelijke eisen. Defensie verwacht integriteit van reservisten.

Foto: Ministerie van Defensie

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Iemand wordt vrijwillig reservist, maar de afspraken zijn wel bindend. De reservist moet dan ook regelen dat zijn werkgever meewerkt. Reservisten zijn niet ononderbroken in werkelijke dienst. Reservist en Defensie maken afspraken over frequentie en duur van inzet. De reservist geeft aan hoeveel tijd hij maximaal beschikbaar heeft. Reservist en Defensie hebben een werkgever-werknemerrelatie.

Opleiding(en) reservist
Als een reservist geen militaire achtergrond heeft, krijgt hij/zij eerst een Algemene Militaire Opleiding. Hij/zij leert hier de basisvaardigheden die nodig zijn om als militair te functioneren. Afhankelijk van de functie kunnen aanvullende opleidingen nodig zijn. Die kunnen variëren van een rijopleiding en bedrijfshulpverlening tot een officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie.
Lees hier meer over de Algemene Militaire Opleiding (AMO) bij de Koninklijke Landmacht (KL)

Solliciteren
Op de website werkenbijdefensie.nl kunt u solliciteren naar een functie als reservist bij Defensie.

Reservistenverenigingen
De reservist kan lid worden van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) of de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO). Samen vormen zij de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK). De verenigingen organiseren activiteiten met een militair karakter. Daarnaast onderhouden de verenigingen contact met internationale federaties van reservepersoneel.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Alle vragen over reservisten kunt u stellen via reservist@mindef.nl.