Functies Reservisten

Reservisten vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. Zij hebben vaak ook een civiele baan. Defensie zet de reservisten in bij extra personeelsbehoefte of tekorten. Er zijn veel verschillende functies voor reservisten. Hieronder leest u per krijgsmachtsdeel welke functies er zoal zijn.

Foto: Ministerie van Defensie

Reservistenfuncties marine
Voormalig beroepspersoneel van de marine afkomstig uit ieder dienstvak, kan zich aanmelden als reservist. De kandidaat moet wel jonger dan 40 zijn. De Koninklijke Marine Reserve telt 850 functies voor reservisten. Defensie zet ze onder andere in voor:

 • begeleiding van militaire transporten met koopvaardijschepen. En koopvaardij en vissersschepen informeren en assisteren tijdens de passage door gebieden met dreiging;
 • ondersteuning van defensiebrede evenementen (bijvoorbeeld Nationale Veteranendag) en marine-evenementen (bijvoorbeeld Marinedagen);
  aanvulling van operationele eenheden van de marine. De reservist kan op uitzending gaan (frontfill) of vervangt tijdelijk de uitgezonden beroepsmilitair (backfill);
 • optreden als oefenvijand of als logistieke ondersteuning voor operationele eenheden;
 • civiel-militaire samenwerking (CIMIC). Hierbij werken reservisten aan zaken als herstel van infrastructuur, voedseldistributie en schadeclaims door burgers. Maar ook aan openbaar bestuur, gezondheidszorg en bescherming van cultureel erfgoed.
Reservisten bewaken een centrale Foto: Ministerie van Defensie

Reservistenfuncties landmacht
Voor de meeste reservistenfuncties bij de landmacht is een militaire achtergrond niet nodig. De Koninklijke Landmacht telt ruim 3.800 functies voor reservisten. Een groot deel daarvan zit bij het Korps Nationale Reserve. Het korps is een volwaardig onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Het beschikt over een eigen vaandel, uitrusting, wapens en voertuigen. Het Korps Nationale Reserve bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied in alle denkbare scenario’s. Daarnaast zet de landmacht reservisten onder andere in voor:

 • civiel-militaire samenwerking (CIMIC). Hierbij werken reservisten tijdens uitzendingen in het buitenland aan zaken als herstel van infrastructuur, voedseldistributie en schadeclaims door burgers. Maar ook aan openbaar bestuur, gezondheidszorg en bescherming van cultureel erfgoed. Deze reservisten zitten bij het 1 Civiel Militair Interactie Commando;
 • een bereden escorte van het staatshoofd op Prinsjesdag en tijdens andere ceremoniële aangelegenheden. Deze reservisten zitten bij de Cavalerie Ere-Escorte;
 • trainen van geneeskundig (beroeps)personeel. Dit vindt plaats via het 400 Geneeskundig Bataljon. Hiervoor werken onder anderen chirurgen, anesthesiologen, huisartsen, apothekers en operatiekamerassistenten chirurgie en anesthesie;
 • mobiele rechtbanken. Deze maken berechting mogelijk buiten Nederland of in gebieden waarvoor een uitzondering bestaat;
 • analyse van lopende of toekomstige militaire operaties. Operationeel analisten geven adviezen op basis van wetenschappelijke methoden en technieken. Hiermee kan de staf de (lopende) operatie verbeteren;
 • deskundigheid op het gebied van cybercriminaliteit leveren.
Groep Luchtmacht Reserve Foto: Ministerie van Defensie

Reservistenfuncties luchtmacht
Voor de meeste reservistenfuncties bij de luchtmacht is een militaire achtergrond niet nodig. De Koninklijke Luchtmacht telt 600 functies voor reservisten, die zitten bij de Groep Luchtmacht Reserve. Defensie zet ze onder ander in voor:

 • bewaking van vliegbases en tijdens oefeningen;
 • ceremoniële taken;
 • ondersteunende taken, zoals bij de brandweer op de vliegbases en bij de militaire luchtverkeersleiding;
 • het tijdens oefeningen en operaties adviseren van de landmacht op het gebied van luchtsteun.

Reservistenfuncties marechaussee
Voormalig beroepspersoneel van de marechaussee, kan zich aanmelden als reservist. Ze moeten wel jonger dan 50 zijn en opgeleid tot opsporingsambtenaar. De Koninklijke Marechaussee telt 210 functies voor reservisten. Defensie zet ze in voor:

 • ondersteuning bij calamiteiten, grote evenementen zoals open dagen of conferenties en ceremoniële taken;
 • vervanging bij uitzending van een beroepsmilitair (backfill);
 • het vervullen van een functie tijdens een uitzending (frontfill);
 • taken als ruiter, verzorger, dierenarts of fysiotherapeut. Dit zijn de reservisten van de Bereden Ere-escorte.