Bureau Reservisten en Samenleving

Het Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) geeft vorm aan het reservistenbeleid. Dit doet het bureau samen met de reservistenafdelingen van de krijgsmachtdelen, werkgevers, vakbonden en politieke partijen. Het reservistenbureau bestaat uit beroepsmilitairen en reservisten.

Door de samenwerking met externe partijen kan Defensie ervaringen delen en kennis uitwisselen. Deze contacten helpen draagvlak te creëren voor het nieuwe beleid.

Contact
Bureau Reservisten en Samenleving (BReS)
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Telefoonnummer: (070) 318 72 71
E-mail: bres@mindef.nl

U kunt reageren of uw vraag stellen via de facebookpagina van BReS.