SV AVRM

Over de SV AVRM

Medio januari 2006 is uit het bestand “De Algemene Vereniging van Reserve Militairen” (AVRM) een aparte schietvereniging opgericht bestemd voor hen die vanwege hun status als post actief/veteraan niet meer binnen de AVRM over de door Rijkswegen beschikbaar gestelde schietfaciliteiten kunnen beschikken.

Ondertussen heeft de SV AVRM al een aantal schietdagen met succes georganiseerd. Voorlopig alleen nog op de schietbanen van Stein, Posterholt en de RVS Kazerne te Oirschot. De intentie is om dit in de nabije toekomst ook landelijk te organiseren.

Het lidmaatschap van de SV AVRM staat alléen open voor leden van de AVRM die actief of onder de wapenen zijn geweest en derhalve een AMO hebben gevolgd b.v. als dienstplichtige, BBT, KVV, etc.

Voor meer informatie kijkt u op de eigen website van de SV AVRM: www.svavrm.nl

Voor het inschrijfformulier: Aanmeldingsformulier-SV-AVRM