Over AVRM

De Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM), de grootste Nederlandse vereniging voor actieve en post actieve reservisten, ongeacht rang.

Mission

ALL-RANKS VERENIGING

De Algemene Vereniging Reserve Militairen is de grootste “all-ranks” vereniging voor actieve reservisten die behoren tot één van de Nederlandse Krijgsmachtdelen, w.o. Korps Nationale Reserve (KNatRes), Groep Luchtmacht Reserve (GLR), Koninklijke Marine Reserve (KMR), Eskadron Marechaussee Reserve (EMR). Nederland kent sinds 2006 twee categorieen actieve reservisten; de Reservist Militaire Taken en de Reservist Specifieke Deskundigheid.

INTERSERVICE VERENIGING

De AVRM is een “interservice” vereniging en het lidmaatschap staat open voor actieve reservisten, beroepsmilitairen, post actieven en veteranen van alle Krijgsmachtdelen: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee.

AVRM 30 JAAR

Op 6 januari 1986 werd de vereniging opgericht onder de naam Algemene Vereniging van Reserve Kader. Het lidmaatschap beperkte zich destijds tot het kader bij de Nederlandse Krijgsmachtdelen. Sinds 5 juni 1993 echter werd tijdens de Algemene Leden Vergadering besloten om de doelgroep en daarmee de naam te wijzigen in Algemene Vereniging Reserve Militairen. Vanaf dat moment werd de AVRM een “all-ranks” vereniging waarbij het lidmaatschap open stond voor reservisten van alle Nederlandse Krijgsmachtdelen.

AVRM ANNO 2011

Met de invoering van het nieuwe reservistenbeleid waarbij Defensie alleen nog twee categorieën actieve reservisten kent, Reservist Militaire Taken (RMT) en Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD), wil de AVRM ook een “all-ranks” vereniging zijn voor post-actieven en veteranen.

Het lidmaatschap staat open voor:

A  Actieve Reservisten RMT en RSD

w.o. Korps Nationale Reserve (KNatRes), Groep Luchtmacht Reserve (GLR), Koninklijke Marine Reserve (KMR), Eskadron Marechaussee Reserve (EMR).

B  Post Actieven *

C  Veteranen *

D  BBT militairen

Na uw dienstverlating kunt u actieve reservist worden. U wordt dan regelmatig opgeroepen om uw geoefendheid op peil te houden, maar ook voor het volgen van bij- of herscholingscursussen.

E  BOT militairen **

Ook als BOT-er kunt u lid worden van de AVRM. Op dit moment kent de AVRM een aantal BOT-ers als lid. De vereniging stelt het zeer op prijs dat deze categorie belangstelling toont voor de belangen van de reserve militair.

F  Burgers ***

Als burger toont u belangstelling voor het reilen en zeilen van de krijgsmacht en van de reservisten in het bijzonder.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 38,- euro per kalenderjaar. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is besloten om de hoogte van de huidige contributie te verhogen naar 38 euro vanaf 2013. De contributie wordt per kwartaal met 25% verlaagd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóor 15 november van het lopende lidmaatschapsjaar, schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris via het secretariaat van de AVRM.

Nota Bene

*Deze categorie kan deelnemen aan alle door de AVRM georganiseerde activiteiten. I.v.m. het nieuwe reservistenbeleid is deelname aan het schieten alleen mogelijk binnen de SV AVRM.

** Deze categorie kan door het bestuur worden toegelaten als buitengewoon lid en kan deelnemen aan alle door de AVRM georganiseerde activiteiten. Deze categorie heeft echter geen stemrecht.

*** Deze categorie kan door het bestuur worden toegelaten als buitengewoon lid en kan deelnemen aan alle door de AVRM georganiseerde activiteiten. I.v.m. het nieuwe reservistenbeleid is deelname aan het schieten alleen mogelijk binnen de SV AVRM. Deze categorie heeft echter geen stemrecht.

Lid worden?