Trainingen

Landelijke Schiettrainingen Harskamp 

Schietcoördinator: LKol R.J.G. Roelofs
Schietcoördinator: AOOi F.J. Droog

Beiden zijn te bereiken via het volgende e-mail adres: RC-Harskamp@nrfkschieten.nl

Aan de landelijke schiettrainingen kan worden deelgenomen door de gevorderde schutters. Opwerken naar deze status geschied in de regio’s. Schutters dienen een actieve status te hebben en dienen te zijn doorverwezen door de Schietcoördinatoren in de regio’s. Op de Harskamp wordt ook getraind voor deelname aan buitenlandse schietwedstrijden. Indien op de Harskamp wordt deelgenomen is het niet toegestaan om in de regio te schieten. Er wordt maximaal 8 keer getraind.

Opgave geschiedt bij AOOi F.J. Droog op het volgende e-mail adres:
RC-Harskamp@nrfkschieten.nl

U ontvangt dan een FORMAT dat ingevuld geretourneerd dient te worden. Na ontvangst wordt u geregistreerd en ontvangt u de uitnodigingen voor de training per e-mail. Voor de trainingen dient u zich aan cq af te melden, dit t.b.v. registratie bij Bureau Veiligheid.

1x per jaar wordt per wapen de scherpschutterproef afgenomen. 
Voor deelname hieraan dient u minimaal 1x de scherpschutterproef met goed gevolg te hebben afgelegd.
Alleen door de RSC afgelegde scherpschutterproeven worden geregistreerd in de database welke beheerd wordt door AOOi F.J. Droog.
Een schietdag kan op het laatste moment worden afgeblazen door diverse oorzaken. Als dit onverhoopt gebeurt, dan volgt op de vrijdagavond, voorafgaand aan de schietdag, een e-mail bericht. E-mail controle op de voorafgaande vrijdagavond voorkomt dus teleurstellingen. 
De baan, waarop wordt geschoten, + evt. bijzonderheden worden circa 1 week voor de vermelde datum bekendgemaakt aan de ingeschreven deelnemers via de e-mail.
Afwisselend worden oefeningen geschoten met geweer Diemaco C7 en pistool Glock 17. De vorderingen worden bijgehouden, mede ten behoeve van de selectie van kandidaat-schutters voor de schietteams naar buitenlandse wedstrijden.