Landelijke Schietwedstrijd (LSW)

Deze wordt 1x per jaar gehouden op de Harskamp. De datum wordt aan het begin van het jaar vastgesteld, echter onder voorbehoud. Deelname geschiedt op individuele basis.

Er wordt minimaal met 2 wapens (Diemaco en Glock) geschoten.

Deelname is alleen toegestaan voor actieve reservisten. Het max. aantal deelnemers is 60.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, hebben de leden van AVRM en KVNRO voorrang.