Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK)

Federatie van reservisten in de contacten met het Ministerie van Defensie. De AVRM heeft een bestuurlijke samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO). Dit samenwerkingsverband, de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK), vertegenwoordigt dus alle reservisten uit alle krijgsmachtdelen.