Organisatie

De Algemene Vereniging Reserve Militairen is de grootste all-ranks vereniging voor actieve reservisten die behoren tot één van de Nederlandse Krijgsmachtdelen, w.o. Korps Nationale Reserve (KNatRes), Groep Luchtmacht Reserve (GLR), Koninklijke Marine Reserve (KMR), Eskadron Marechaussee Reserve (EMR). Nederland kent sinds 2006 twee categorieën actieve reservisten; de Reservist Militaire Taken en de Reservist Specifieke Deskundigheid.

De AVRM heeft een bestuurlijke samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO). Dit samenwerkingsverband, de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK), vertegenwoordigt dus alle reservisten uit alle krijgsmachtdelen.

Medio januari 2006 is uit het bestand “De Algemene Vereniging Reserve Militairen” (AVRM) een aparte schietvereniging opgericht bestemd voor hen die vanwege hun status als post actief/veteraan niet meer binnen de AVRM over de door Rijkswegen beschikbaar gestelde schietfaciliteiten kunnen beschikken.