Lidmaatschap

De AVRM is een “interservice” vereniging en het lidmaatschap staat open voor actieve reservisten, beroepsmilitairen, post actieven en veteranen van alle Krijgsmachtdelen: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 november van het lopende lidmaatschapsjaar, schriftelijk te worden doorgegeven aan de secretaris via het secretariaat van de AVRM.

Lid worden
Opzeggen lidmaatschap
Verhuisbericht