Koninklijke Landmacht (KL)

Explosieven ruimen in de brandende zon (video)

Genisten van de Koninklijke Landmacht waren afgelopen 2 weken op Curaçao voor het jaarlijkse Explosive Engineer. Op dit tropische eiland is het wel even andere koek dan het meestal koude en groene Noorwegen, waar de oefening zich doorgaans afspeelt. Ook het Boxer-pantserwielvoertuig ging mee.

Explosive Engineer 41 Pantser Genie battaljon, Genisten oefenen met zware explosieven op curacao. (Beeld: Ministerie van Defensie)

Omdat de kans veel groter is dat de genie optreedt in (extreem) warme gebieden, is Explosive Engineer verhuisd van het hoge noorden naar de benedenwindse eilanden. Het landschap is er grillig en de bodem hard door versteend lava. Dat vraagt een andere voorbereiding en aanpak. Ook zijn de hoge temperaturen van invloed op materialen, zoals kneedspringstof en slachtpijpjes.

Effecten springstof
De training is voor mineurs. Deze genisten zijn gespecialiseerd in het gebruik van explosieven en toegevoegd aan verschillende brigades. Die kunnen zo beschikken over militairen die met explosieven onder meer vernielingen weten aan te richten, hindernissen creëren of die opruimen. Tijdens de jaarlijkse ‘specialistentraining’ komen zij samen. Dit keer aangevuld met verschillende ondersteunende diensten en een Belgische eenheid.

Elke dag kwam er een ander thema aan bod. Van hittestuwing en optreden in verstedelijk gebied, tot het inrichten van blokkades of deze juist weghalen met springstof. Ook werd onderzoek gedaan naar het effect van springstof onder verschillende omstandigheden.

Ontploffing explosief. (Beeld: Ministerie van Defensie)

Tactische scenario’s
De laatste dagen komen de technische oefeningen samen in tactische scenario’s. Hierbij sluiten ook de genisten van de compagnie in de West aan, net als een handvol infanteriepioniers. Zij hebben zelf weinig springstof om mee te oefenen en het is goed voor de samenwerking.

08-06-2018 | Nieuwsbericht | Defensie.nl