Defensie (Ministerie van Defensie)

Defensieministers: NAVO moet slagvaardiger

De 29 NAVO-ministers van Defensie zijn voor het eerst bij elkaar op het nieuwe hoofdkwartier in Brussel. Naast de versterking van het bondgenootschap bespreken ze een meer evenredige lastenverdeling en de missies in Afghanistan en Irak. Dit gebeurt vooral ter voorbereiding op de top op 11 en 12 juli. Dan zijn ook de regeringsleiders aanwezig.

Militairen maken CV90-pantservoertuigen gereed voor transport per trein naar oefening Bison Drawsko in Polen (januari 2017). (Beeld: Ministerie van Defensie)

Hoog op de agenda staat een versterkte ‘deterrence & defence posture’. Dit betekent dat de NAVO beter is opgewassen tegen zijn taken, met name in het licht van de toegenomen dreigingen. Zo is de verwachting dat de ministers zullen instemmen met het Amerikaanse plan om in 2020 binnen 30 dagen, 30 gemechaniseerde bataljons, 30 squadrons en 30 oorlogsschepen inzetbaar te hebben.

In het kader van de versterking zal ook de NAVO-commandostructuur worden aangepast. De verschillende NAVO commando’s krijgen er ruim 1.200 mensen bij. Ook wordt er een speciaal hoofdkwartier opgericht in het Duitse Ulm om de militaire mobiliteit te coördineren. Voor Nederland betekent dit naar verwachting een extra bijdrage van ongeveer 50 functies, zo liet minister Ank Bijleveld de Kamer vorige week al weten.

Een hogere gereedheid betekent ook dat materieel en militairen zich sneller moeten kunnen verplaatsen. Voor NAVO Secretaris-Generaal Stoltenberg is militaire mobiliteit een ‘Flagship Project’ van het bondgenootschap en de Europese Unie. Nederland maakt zich hard voor een zogenoemde military mobility pledge. Hiermee committeren de EU-lidstaten tijdens de Europese Raad in juni, en NAVO-bondgenoten zich tijdens de grote NAVO-top aan het verbeteren van militaire mobiliteit in Europa.

Minister Bijleveld spreekt op symposium ‘Militaire mobiliteit – sleutel tot Europese veiligheid’. (Beeld: Ministerie van Defensie)

Minister Bijleveld sprak eerder vandaag op een symposium van het Europees Defensie Agentschap met de toepasselijke titel ‘Militaire mobiliteit – sleutel tot Europese veiligheid’: “Als Europeanen op vakantie gaan hoeven ze vaak niet eens door de paspoortcontrole. Als militairen daarentegen personeel, munitie of uitrusting willen verplaatsen, dan is dat haast onmogelijk. Het passeren van Europese grenzen in een militaire truck kan weken duren.”

Meer afschrikking
Dit is niet bevorderlijk voor het beschermen van de Europese veiligheid en vrijheid. Daarom wil Nederland onder meer dat militairen snel diplomatieke toestemming krijgen voor grensoverschrijdend transport. Om het proces te vergemakkelijken moet ieder land een ‘single point of contact’ krijgen. Bijleveld: “We lijken een vaardigheid te hebben verloren die juist steeds belangrijker wordt. En dat terwijl we ons geconfronteerd zien met een ring van instabiliteit rond Europa en een steeds assertiever Rusland. Meer militaire mobiliteit betekent ook meer afschrikking.”

07-06-2018 | Nieuwsbericht | Defensie.nl