Defensie (Ministerie van Defensie)

Belgie, Denemarken en Nederland leveren hoofdkwartier voor speciale operaties

België, Denemarken en Nederland leveren een snel inzetbaar NAVO-hoofdkwartier voor het aansturen van speciale operaties. Het bondgenootschap heeft een fors tekort aan deze capaciteit. Voor het eerst leveren 3 landen samen zo’n special forces-hoofdkwartier aan de NAVO. De 3 Defensieministers tekenden de overeenkomst hiertoe tijdens het NAVO-overleg, vandaag en morgen in Brussel.

Archieffoto van special operations forces van het Korps Mariniers. (Beeld: Ministerie van Defensie)

Het zogenoemde Composite Special Operations Component Command (CSOCC) komt in 1e instantie onder Deense leiding. Het hoofdkwartier stuurt tot 6 speciale operaties taakgroepen en 1 speciale luchttaakgroep aan. Dit als onderdeel van een militaire operatie zoals Resolute Support in Afghanistan. Het CSOCC moet eind 2020

Minister Ank Bijleveld: “Het belang van en de vraag naar SOF is de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen. Met onze deelname aan dit hoofdkwartier leveren wij de NAVO belangrijke schaarse capaciteit.”

Nederland gaat de aansturing van de Special Operations Forces (SOF) ook bundelen. Het gaat hierbij om speciale eenheden van het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en in de toekomst speciale eenheden van de luchtmacht. Het Special Operations Command (SOCOM) is nodig voor een betere planning en aansturing van speciale operaties.

Commando’s geven een verkorte commando-opleiding aan Iraakse militairen (oktober 2015). (Beeld: Ministerie van Defensie)

Sprong voorwaarts
Met het SOCOM maakt Defensie een sprong voorwaarts qua kwaliteitsborging, toetsing en efficiëntie op het gebied van opleidingen en training. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in het voorzien van ondersteuning voor SOF-operaties, zoals specifiek getrainde en uitgeruste helikoptereenheden.

Speciale operaties kenmerken zich doordat ze effecten bereiken op politiek/militair strategisch niveau. SOF zijn zeer geschikt voor gerichte interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, terrorismebestrijding en tegen irregulier opererende tegenstanders. Ze onderscheiden zich door hun flexibiliteit, de hoge mate van zelfstandig optreden, de kleine footprint en grote precisie.

07-06-2018 | Nieuwsbericht | Defensie.nl