AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven

Elke jaar organiseert de AVRM i.s.m. L.O. SportGroep in Oirschot de afname van verschillende (inter)nationale militaire sport- en vaardigheidsproeven w.o. de GMZ, MLV, MVK, BWLA en DSA dit jaar ook weer kan worden afgenomen. Tevens is er de mogelijkheid om buitenlandse schietproeven af te leggen.

Met name de leden van het Korps Nationale Reserve, Koninklijke Marine Reserve, Eskadron Marechaussee Reserve en van de Groep Luchtmacht Reserve worden uitgenodigd om aan deze proeven deel te nemen.

Naast het sportieve karakter tijdens deze dagen krijgt ook de saamhorigheid een belangrijke plaats toebedeeld. Tijdens de momenten van de gezamenlijke maaltijden en die van de broodnodige rust en ontspanning, is het een gelegenheid bij uitstek om andere collega’s uit binnen- en buitenland te ontmoeten en de onderlinge banden met elkaar te versterken.

Administratie €15,-
Voor het deelnemen aan buitenlandse proeven zijn er aparte kosten verbonden. 

De Nederlandse deelnemers dienen toestemming te vragen aan hun Commandant.
Indien geen toestemming kan worden aangetoond mogen deze niet deelnemen aan de proeven.

De degene die al meerdere malen met succes het DSA heeft afgelegd een kopie van zijn laatste deelname mee moet nemen en bij aanmelden moet inleveren. Een van de eisen van de Duitse Sportbond.

Dit jaar wordt de AVRM Sport- en Vaardigheidsproeven gehouden op 17 en 18 Augustus 2018

Sport- en vaardigheid proeven;
MVK – Militaire VijfKamp (2013) ( Het is niet mogelijk om het MVK kruis te behalen)
MLV – Militaire Lichamelijke Vaardigheid (2013)
GMZ – Geoefend Militair Zwemmen (2007)
BWLA – Leistungsabzeichen Bundeswehr (2015)
DSA – Deutsches Sport Abzeichen

Hier kun je de tijdschema vinden voor de proeven