AVRM Militaire Vaardigheid Wedstrijd (MVW)

Kort na de oprichting van het Regio Bestuur West in 2000 werd vrij snel de wens uitgesproken door toenmalig bestuurslid SM(R) KLu Tom van Leeuwen om een militaire schiet- en vaardigheid wedstrijd. Het toenmalig bestuur herinnerde zich de Boomstra beker nog welke door de KVNRO werd georganiseerd op de schietbaan Waalsdorp te Den Haag. Maar door het sluiten van de schietbaan is ook de wedstrijd ter ziele gegaan.Zaken werden verkend, belangrijk was een locatie te vinden met niet alleen schietbanen maar ook oefengelegenheid/terrein om de overige onderdelen te kunnen houden. Als geschikte locatie werd de schietbaan Crailo gevonden bij de Kolonel Palm Kazerne te Bussum. Na het op de activiteitenlijst te kunnen krijgen bij Defensie en de NRFK en zeker zo belangrijk, diverse leden bereidt vinden om te ondersteunen, werd deze wedstrijd waarheid. 

De wedstrijd zo bestaan uit zeven vaardigheden, n.l. Schieten Diemaco en GLock, Handgranaat(ex) gooien, Wapenassembly, test herkenning, Masker Oefen Ruimte en een casus ZHKH. Het werd een succes. Bij het verlaten van Tom het bestuur werd de papieren organisatie overgenomen door de SMJRMBK Ronald Venema en bij het sluiten van de Palm Kazerne en schietlocatie Crailo werd er gelukkig een nieuwe locatie gevonden, helaas buiten de Regio West. Het werd de Schietbaan Arnhemse Heide met als logistiek punt de nabij gelegen Oranje Kazerne te Arnhem. Hier wordt tot op vandaag, de inmiddels uitgegroeid tot een tweedaagse, nog steeds deze wedstrijd gehouden.

De RMVW wordt georganiseerd door de AVRM Regio West onder auspenciën van de RSC NRFK. In 2013 voor het eerst echt vast vermeld als Vaardigheid Wedstrijd op de NRFK jaarplanning en het daaraan gekoppelde “recht” op de nodige Defensie ondersteuning en toewijzingen. Hoofddoel is de onderlinge banden met de diverse eenheden, vallend onder de Reservistenwet evenals eenheden waar de reservist in zijn uitoefening van zijn militaire taak, mee samen moet werken door middel van het “Meet en Compete” principe te versterken. 

Net zo belangrijk is om de Reservist de mogelijkheid te bieden diverse militaire Skills te kunnen beoefenen. Dit heeft als uitkomst dat er teams van de NATRES, GLR, RMT, Defensie en studentenweerbaarheid vast aanwezig zijn. Ook een beperkt aantal buitenlandse reservistenteams zijn aanwezig.

De MVW wordt nu georganiseerd, met uiteraard de onmisbare medewerking van diverse leden, door SMJRMBK Ronald Venema, KPL.1 Gert Hellwich en SLD.1(R) Edo van den Berg. Na in 2012 een proef gedaan te hebben met een avondprogramma op de vrijdag en het resterende programma op de zaterdag blijft dat nu een vast onderdeel van de MVW. 

De MVW zal als volgt er dus uitzien : vrijdag, opkomst met aansluitend een oriëntatieloop met diverse militaire onderdelen. Zaterdag worden de overige onderdelen gehouden met afsluitend een Barbecue, tevens met de goede medewerking van het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) en schietbaanbeheer kunnen wij de deelnemers de gewenste voeding en slaapplaatsen bieden. Er is altijd een flinke hoeveelheid prijzen te behalen, uniek is denk ik de wisseltrofee, dit is namelijk de middenprijs, voor de deelnemer die precies in het midden eindigt qua punten.

Ook de wisseltrofee voor de studentenweerbaarheden de zogenoemde “Stiehlbokaal” welke door de coördinator, ELNT Stiehl van de studentenweerbaarheden ter beschikking is gesteld. Dit omdat zij tegen zoveel kennis van militaire skills door de overige teams, nagenoeg niet in aanmerking zouden komen voor een prijs. Tevens werkt het competitie verhogend tussen de diverse weerbaarheden.

Onderdelen RMVW “nieuwe stijl”: Schieten Diemaco en GLock, handgranaat(ex) gooien, test herkenning, wapenassembly, Masker Oefen Ruimte, Oriëntatieloop en een casus ZHKH.